cenník

PRIESKUM
TRHU

Cena - od 490 EUR

Vypracovanie do 1 týždňa

PODNIKATEĽSKÝ
ZÁMER

Cena - od 990 EUR

Vypracovanie do 2 týždňov

PODNIKATEĽSKÝ
PLÁN

Cena - od 1 490 EUR

Vypracovanie do 3 týždňov