PODNIKATEĽSKÝ plán

Máte výborný podnikateľský nápad a neviete ako začať s jeho realizáciu? Alebo ste už uviedli produkt na trh, ale predaje nesplňajú Vaše očakávania? Základom pre úspešný biznis je kvalitný podnikateľský plán, ktorý Vám poskytne odpovede na otázky:

Prečo je dobré zostaviť
podnikateľký plán?

Kedy zostavujeme
podnikateľský plán

Pre koho písať
podnikateľský plán?

Ako prebieha vypracovanie
podnikateľského plánu

1. Nezaujato sa pozriem na biznis

Na začiatok si zadefinujeme očakávania a vysvetlíte mi, aké sú Vaše podnikateľské plány a ambície. Ak ste zabehnutá firma, pozriem sa na Vaše hospodárske výsledky, reporty z Google Analytics, prípadne aj iné údaje, ktoré mi umožnia lepšie pochopiť Váš biznis.

2. Analýza trhu
a zákazníkov

Vypracovanie podnikateľského zámeru vždy začína kvalitným prieskumom trhu. Zmyslom je zistiť, že pre Váš biznis existuje trh, ktorý je dostatočne veľký a silný, aby ste na ňom dokázali generovať zaujímavý zisk.

3. Vyberiem vhodný biznis model

Vybrali ste si cestu, ktorá vám najviac sedí a teraz sa môžem pustiť do detailného rozpracovania podnikateľského nápadu. Zistím, čo Vašich budúcich zákazníkov najviac trápi a za čo budú ochotní platiť.

4. Predložím varianty riešení

V tomto momente by som mal mať dosť informácií, aby som Vám predložil viacero nápadov, akými smermi by sa mohol Váš biznis uberať.

5. Vypracovanie podnikateľského zámeru

Na základe pochopenia produktu, prieskumu trhu a môjho dlhoročného know-how vypracujem podnikateľský plán.

6. Prezentácia podnikateľského plánu

Spoločne si prejdeme podnikateľský zámer a ja Vám ho do detailov vysvetlím, aby ste sa vo finančnom pláne mohli ľahko orientovať a aktualizovať finančné projekcie podľa reálne dosahovaných výsledkov.