PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

Podnikateľský zámer (tzv. Podnikateľský koncept) je zjednodušená forma podnikateľského plánu. Opisuje základnú podnikateľskú činnosť, avšak neobsahuje podrobnosti ako je napríklad finančný, obchodný či výrobný plán. Inými slovami, je to medzistupeň medzi prieskumom trhu a kompletným podnikateľským plánom.

Vypracovanie podnikateľského zámeru Vám dá jasnú odpoveď na to, či sa do podnikania pustiť a ak áno, tak akým spôsobom. Súčasťou podnikateľského zámeru je aj popis biznis modelu a plán vstupu na trh. Často sa tento dokument používa pri prvotnom oslovení investora.

Ako prebieha vypracovanie
podnikateľského zámeru

1. Pochopenie
biznisu

Vysvetlíte mi, aký biznis plánujete rozbehnúť, aká je vaša vízia a podnikateľské ciele. V tejto fáze sa budem viac pýtať ako hovoriť.

2. Analýza trhu
a zákazníkov

Vypracovanie podnikateľského zámeru vždy začína kvalitným prieskumom trhu. Zmyslom je zistiť, že pre Váš biznis existuje trh, ktorý je dostatočne veľký a silný, aby ste na ňom dokázali generovať zaujímavý zisk.

3. Vyberiem vhodný biznis model

Vybrali ste si cestu, ktorá Vám najviac sedí a teraz sa môžem pustiť do detailného rozpracovania podnikateľského nápadu. Zistím, čo Vašich budúcich zákazníkov najviac trápi a za čo budú ochotní platiť. .

4. Vypracovanie
podnikateľského zámeru

Na základe pochopenia produktu, prieskumu trhu a môjho dlhoročného know-how vypracujem podnikateľský zámer.

5. Prezentácia
podnikateľského zámeru

Spoločne si prejdeme podnikateľský zámer a ja Vám ho do detailov vysvetlím. V tejto fáze, sa budete veľa pýtať a ja budem veľa hovoriť.