PRIESKUM TRHU

Prieskumu trhu má preukázať, že pre Váš produkt alebo službu existuje trh a že tento trh je dostatočne veľký, má dostatočnú kupnú silu, aby na ňom generoval zaujímavé zisky. Predtým, ako sa pustíte do akéhokoľvek biznisu, by ste mali poznať odpovede na otázky: